Rehberlik

Turhan Mediha Tansel İlkokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak; öğrencilerin kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri, bulundukları ortamı ve çevreyi tanımaları, bulundukları ortamda ne yapabileceklerini kavramaları, kendilerini gerçekleştirmeleri, kendilerinde var olan tüm yeteneklerin ortaya konulması için gerekli yeterlikleri ve yaşam becerilerini kazanmalarında ve sosyalleşme sürecini kolaylaştırmada onlara rehberlik yapar ve psikolojik destek verir.

Bireysel görüşmeler

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.

  • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimine başvurmaları yoluyla,
  • Velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
  • Envanter, test, vb . uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Veli Görüşmeleri

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Öğrencilere Yönelik Grup Çalışmaları

Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Dönem başında yapılan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Planında hedeflenen davrranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Bültenler

Bültenler yıl içerisinde velilerin ihtiyaçları doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. “Rehberlik Kültürümüz” adıyla iki ayda bir yayınlanan bülten, sizlerle e-bülten olarak paylaşılır.

Seminerler

Sene başında ve yıl içerisinde belirlenen ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.