Tarihçe

TURHAN VE MEDİHA TANSEL İLKÖĞRETİM OKULU

Turhan ve Mediha Tansel İlk öğretim Okulu’nun kuruluş tarihi 1905 e kadar uzanır.Cami sokağında mahalle mektebi olarak, Aslan bey adlı bir zat’ın milli emlake terk ettiği bir arsanın üstünde olmuştur. Okul binası altı taş üstü ahşap iki derslikli ve çok küçük bir idare odasından ibaret idi. O zamanlar ağaçlı olan bahçesinde ayrıca okul binasına dayalı bir hizmetli odası da olup, bahçe kenarında horasandan (Moloz taşın) dan yapılmış su deposu, çocuklar su içtiği üç tane şadırvan musluk bulunmaktaydı. Ayrıca üç gözlü tuvaleti vardı.

Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar, Osmanlı imparatorluğunun cami avlusundan kurtulan tek öğretmenli bir ilkokul olarak hizmet görmüştür. Cumhuriyetin getirdiği devrimlerle müstakil iki kadrolu 30-40 öğrencili bir okul olarak (TAŞ MEKTEP) adı ile Suadiye semtinde devam etmiştir. Maarif dairesince 7 nolu okul adıyla isimlenmiştir. Okullara isim verilmesi sebebiyle yukarıda adı geçen Aslan beyin kızı Suat hanım’ın semte verilen ismini almıştır. Bu hizmet yıllarında iki derslikli üç sınıflı (birinci sınıfı Okul Başöğretmeni,iki ve üçüncü sınıfları bir arada başka öğretmen) okutmuşlardır. Dördüncü sınıf öğrencilerini Erenköy İlkokuluna toptan sınıfça nakil verip, oradan mezun olunurdu.

İlk müstakil okul olması 1951-1952 ders yılında atanan müdür Turhan Tansel’in gayretleri ile Suadiye İlkokulu Yardımlaşma Derneği kurulmuş,ahşap okul yıkılarak yeniden altı taş üstü kargir 5 derslikli bina yapılmıştır. 1953-1954 yılında ilk defa 5.nci sınıftan mezun olanlara diploma verilmiştir.

Semtin gelişmesi,nüfusun artması yüzünden aynı bahçe içerisine 1971 de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 derslikli,salonu olan kaloriferli bir okul inşa edilmiştir.

İstanbul İl makamının teklifi ile İl Genel Meclisi okulun adını Turhan ve Mediha Tansel İlk Okulu adını vermiştir.

20.07.2000 tarihinde Depreme karşı bina analizi yapılmış ve %70 oranda sağlam bulunmuştur.

Okulumuza Okul Aile Birliği tarafından 2000-2001 yılında ek bina olarak 2 derslikli Ana Okulu yapılmıştır.

Tarihçe

Tarihçe

Tarihçe