Laboratuvar

Okulumuzda 4. Sınıflara yönelik Fen Laboratuvarları bulunmaktadır. Fen Bilgisi öğretmeni eşliğinde ders ve deney çalışmaları laboratuvarda yapılmaktadır.